Akce

Slavnosti, tradice, akce školy

Divadlo:

Jednou za měsíc s dětmi navštívíme divadelní představení v Městském divadle v Jablonci nad Nisou či v Eurocentru. Během roku k nám zveme divadélka malých forem.

Plavání:

Ve spolupráci s plaveckou školou v Městském bazénu každoročně zajišťujeme kurz plavání pro (4 až 6)-leté děti.¨

Dílničky pro školáky:

Probíhají jednou týdně v odpoledních hodinách s 5-6letými dětmi. Procvičují se v grafomotorice, matematických představách... Děti se seznamují s různými výtvarnými technikami, pracují s různým výtvarným materiálem, rozvíjí svou fantazii a estetické cítění.

Knihovna:

Nejméně 2x ročně navštěvujeme dětské oddělení Městské knihovny.

Návštěva v ZŠ:

Alespoň jednou ročně zhlédnou všechny naše děti ukázkovou hodinu v 1. třídě ZŠ v Kokoníně, či ve Vrkoslavicích.

Slavnostní rozsvěcování stromečku:

Probíhá ve spolupráci s OÚ s místním dramatickým kroužkem v maršovické sokolovně, kdy děti společně s ostatními veřejně vystoupí s vánočním programem u slavnostně rozsvíceného vánočního stromečku.

Vánoční dílničky:

Probíhají již tradičně v odpoledních hodinách v MŠ před Vánocemi. Rodiče s dětmi se učí novým výtvarným technikám, zdobí vánoční perníčky, společně zpívají či poslouchají vánoční koledy.

Mikulášská nadílka:

Většinou 5. 12. v dopoledních hodinách nás navštíví s nadílkou Mikuláš. Tato tradice probíhá ve spolupráci s rodiči dětí.

Karneval:

Dopoledne v MŠ je plné soutěží, her, tance a masek.

Po stopách velikonočního zajíčka:

Tradiční oblíbená velikonoční stopovaná s hledáním obřích kraslic s překvapením.

Pálení čarodějnic:

Tradice je založena na společné výrobě čarodějnice v nadživotní velikosti. Dobrovolní hasiči zajišťují slavnostní zapálení hranice s čarodějnicí, na kterou se přijdou podívat lidé z blízkého i vzdálenějšího okolí.¨

Jarmark:

Návštěva jarmarků, které pořádají okolní MŠ. Děti mají možnost si samy za skutečné mince nakoupit drobnosti, které vyrobily děti, které jarmark pořádají. Velmi oblíbená je i dobrodružná pohádková hra.

Výlety:

Každoročně uskutečňujeme nejméně 2 výlety s ekologickým programem do vzdálenějšího okolí MŠ. Oblíbenými místy jsou: Český ráj, Jizerské hory, Liberec...

Exkurze:

Při seznamování s okolím naší MŠ se rádi podíváme do místních provozoven či podniků. Pěkný program pro nás pravidelně připravují místní dobrovolní hasiči.

Den dětí:

Den plný milých překvapení zakončený slavnostním obědem.

Loučení se školáky:

Probíhá ve spolupráci se zřizovatelem. Slavnostní dekorování a rozloučení s dětmi, které po prázdninách odcházejí do ZŠ. Odpoledne plné her, pohádkových písniček, ve kterých se představí všechny naše děti ve společném představení pro rodiče, bývalé děti naší MŠ a přátele školy.

Vítání občánků:

Letitá tradice, při které jsou v naší MŠ přivítáni čerstvě narození občánci Maršovic. Naše děti všem přítomným zazpívají či zahrají divadelní představení.

Návštěvy:

Díky pozvání rodičů navštěvujeme zahrady rodinných domů, bydlišť našich kamarádů ze školky. Poznáváme tak domácí mazlíčky, oblíbené hračky, dětské hřiště svého kamaráda ze školky.

Tematické dny:

Předem plánované tematické dny, kdy se již ráno ve školce scházíme převlečeni podle daného návrhu, plníme zajímavé úkoly, hrajeme tematické hry... (např. Den koček, Den v pyžamech, Den sněhuláků, Popletený den, Retro den...)