Školné a stravné

Základní částka úplaty za předškolní vzděláváníškolné ve školním roce 2018-2019 činí 500 Kč. Směrnice „O stanovaní úplaty za předškolní vzdělávaní“ k nahlédnutí u ředitelky MŠ. 

Výše stravného k 1.9.2018 pro děti do 6 let:

  • přesnídávka 8 Kč
  • oběd 23 Kč
  • svačina 7 Kč

Výše stravného k 1.9.2018 pro 7 leté děti:

  • přesnídávka 9 Kč
  • oběd 24 Kč
  • svačina 8 Kč

K 1. 1. 2018 se hradí školné a stravné převodem zálohové částky na bankovní účet MŠ (78-5808910237/0100) a to do 15. stávajícího měsíce. Vratka za stravné se bude zákonnému rodiči vracet zpět na účet za období září -prosinec do 15. ledna a za leden-červen do 15. července. Měsíční stravné dětí do 6 let 836 Kč, stravné dětí 7 let 902 Kč.