O naší školce

Naše jednotřídní Mateřská škola v Maršovicích má bohatou historii. Dle záznamů v kronice byla zřízena v roce 1945 v  místní Národní škole, do současné budovy byla slavnostně přestěhována 17. února 1952.

Předností naší současné MŠ je menší kolektiv dětí, přátelské rodinné prostředí a ideální poloha, která umožňuje časté a podnětné vycházky do okolí školy, vybízí k objevování, zkoumání a poznávání přírody ve všech ročních obdobích. Velmi vítané je heterogenní složení třídy, kdy starší děti pomáhají mladším dětem při osvojování různých dovedností, jsou pro ně přirozeným vzorem a mladší děti naopak učí starší kamarády trpělivosti, ohleduplnosti a vzájemnému respektu.

Mateřskou školu navštěvuje 24 dětí ve věku od 3 do 6 let. Je to jediné školské zařízení v naší obci. Od 1. 1. 2003 vystupuje jako samostatný právnický subjekt, který sdružuje mateřskou školu a školní jídelnu mateřské školy. Provoz školy je od 6:45 do 16:15 hodin.

 V roce 2015 prošla MŠ rozsáhlými stavebními úpravami, při kterých byla vyměněna celá střecha, obnoveno podkroví, odizolovány obvodové zdi a zateplena celá budova, včetně nové fasády. V listopadu 2017 byla kompletně zrenovována kuchyň, vybavena novým nerezovým nábytkem a konvektomatem. V podkroví se nachází podnájemní byt OÚ, ložnice dětí, útulné zázemí pro nespavce a toalety. V přízemí MŠ je situována herna s koutky pro rozličné námětové hry a světlá třída s dětskými stolky a židličkami s nabídkou klidnějších her a činností, jídelna s kuchyní, umývárna se záchodky a šatna dětí. Součástí školy je i velká prostorná zahrada, která je vybavena dřevěnými prvky dětského hřiště z akátového dřeva. V roce 2013 byly v zahradě MŠ s pomocí rodičů vysazeny nové keře za finanční podpory Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor.

 Jsme typem rodinné mateřské školy, kde platí to, že se všichni respektujeme, pomáháme si a dodržujeme daná pravidla. Předškolní období je jedním z nejdůležitějších v životě člověka také proto, že mnohé věci děti zažívají „poprvé.“ Naší snahou je připravit dětem podnětné prostředí s příjemnou atmosférou tak, aby čas, který společně strávíme, byl naplněn pohodou, radostí, smysluplnými činnostmi, aby děti získaly pocit bezpečí a důvěry v lidi kolem sebe a na „svoji“ školku rády vzpomínaly.

Filozofií a dlouhodobou koncepcí mateřské školy je všestranná výchova dětí s poskytnutím dostatků podnětů pro harmonický rozvoj osobnosti tak, aby se vychovával zdravě sebevědomý, samostatně myslící a v duchu etických hodnot jednající člověk.

Naše MŠ je zapojena do dvou projektů OP VVV s názvem „Cestou duhovou II.“ a „Naše školička je pilná jako včelička“. Jsme letitým členem celostátní sítě mateřských škol „Mrkvička“ se zájmem o environmentální výchovu.  U všech dětí chceme rozvíjet radost z pohybu, proto jsme se nově zapojili do celonárodního projektu „Děti na startu“.

Personál školky

Dana Štrynclová

ředitelka

"Děti - živé květiny země" – Maxim Gorkij

Petra Brusová

učitelka MŠ, školní asistentka

"Nejkrásnější hudba je lidský smích" - Werich

Iveta Vacková

kuchařka

"Největší umění je být živ po svém" – Jan Werich

Eva Boudová

školnice

"Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to." – Albert Einstein

Pavlína Nováková

učitelka

"Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní" – Platón