Zápis do MŠ

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 se bude konat v období od 2. května do 16. května 2021. Termín a formu zápisu stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem. Bližší informace budou zveřejněny nejpozději v 1. polovině dubna na tomto webu.