Školné a stravné

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání – školné ve školním roce 2022-2023 činí  500 Kč.

Výše stravného k 1.9.2022 pro děti do 6 let:

  • přesnídávka 9 Kč
  • oběd 24 Kč
  • svačina 8 Kč

Výše stravného k 1.9.2022 pro děti 7leté:

  • přesnídávka 10 Kč
  • oběd 25 Kč
  • svačina 9 Kč

K 1. 9. 2022 se hradí školné a stravné převodem zálohové částky na bankovní účet MŠ (78-5808910237/0100) a to do 15. stávajícího měsíce. Vratka za stravné se bude zákonnému rodiči vracet zpět na účet za období září–prosinec do 15. ledna a za leden-srpen do 15. září. Měsíční záloha stravného dětí do 6 let 902 Kč, měsíční záloha stravného dětí 7letých 968 Kč, měsíční částka za školné činí 500 Kč.