Školné a stravné

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání – školné ve školním roce 2020-2021 činí  500 Kč.

Výše stravného k 1.10.2020 pro děti do 6 let:

  • přesnídávka 9 Kč
  • oběd 24 Kč
  • svačina 8 Kč

K 1.10.2020 se hradí školné a stravné převodem zálohové částky na bankovní účet MŠ (78-5808910237/0100) a to do 15. stávajícího měsíce. Vratka za stravné se bude zákonnému rodiči vracet zpět na účet za období září – prosinec do 15. ledna a za leden-srpen do 15. září. Měsíční stravné dětí do 6 let 902 Kč, měsíční částka za školné činí 500 Kč.