Informace k provozu mateřské školy od 12. dubna 2021 do odvolání

15. dubna 2021

Opětné otevření mateřských škol je zařazeno do 1. fáze otevírání škol za těchto podmínek:

 • MŠ mohou navštěvovat pouze děti, pro které platí povinné předškolní vzdělávání, tj, narozené 31.8.2015 a dříve
 • Děti vybraných profesí:

zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině a v zařízení pro výkon ústavní, nebo ochranné výchovy, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce ČR, zaměstnanci ČSSZ, zaměstnanci Finanční správy ČR.

Příslušnost k vybraným profesím bude nutno doložit potvrzením zaměstnavatele ihned v den nástupu. 

 

Provoz školy

 • Předškolní vzdělávání bude probíhat ve skupince o maximálním počtu 15 dětí
 • Provoz školy – od 6:45 – 16:15.

Režimová opatření

 • Zaměstnanci MŠ nosí povinně respirátory
 • Na děti se povinnost nosit roušku nevztahuje
 • Do MŠ budou přijímány pouze zdravé děti

Vstup a pohyb třetích osob

 • Vstup třetích osob (mimo děti či zaměstnance) v době provozu školy pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi.
 • Pro vstup zákonných zástupců, příp. jiných doprovodných osob stále platí povinnost ochrany dýchacích cest (předepsané respirátory) a dezinfekce rukou
 • V šatně je přítomnost rodičů s dětmi povolena do maximálního počtu 2 dospělých osob, po dobu nezbytně nutnou k převlečení dítěte a to tak, aby nevznikaly nechtěné časové prostoje k převlečení dalších dětí
 • Pro vyzvedávání dětí opět platí maximální přítomnost 2 dospělých osob v šatně.

Testování

Od 12. 4. 2021 je povinné neinvazivní antigenní testování pro děti a zaměstnance.

Děti budou testovány 2x týdně a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.

 • Pokud dítě zahájí docházku jiný den, bude testováno v den nástupu a pak vždy v pondělí a ve čtvrtek
 • Bez antigenního testování dítě nebude moci do mateřské školy nastoupit
 • Testování bude prováděno ve třídě, pro vstup platí povinnost nošení respirátoru třídy FFP2 a dezinfekce rukou. Vyhodnocení testu trvá 15 minut, počítejte proto, prosím s určitou časovou prodlevou a řiďte podle toho svůj příchod. Při prvním testování budete s průběhem testu podrobně seznámeni.
 • V případě negativního testu rodič může odejít, v případě pozitivního testu dítě do MŠ nebude přijato a rodič kontaktuje svého pediatra.

 

Dana Štrynclová, ředitelka MŠ

Další články