Přeplatky za stravné září – prosinec 2020

8. ledna 2021

Vážení rodiče, přeplatky stravného za období září až prosinec 2020 Vám budou převedeny zpět na účet k 15. 1. 2021. Zároveň Vás žádáme, aby jste si zkontrolovali zálohovou měsíční platbu celodenního stravného a školného na rok 2021, která činí 902,- + 500,- Kč. Od října 2020 je stravné navýšeno. Zálohovou částku školného a stravného uhraďte prosím nejpozději k 15. dni daného kalendářního měsíce. Děkuji Dana Štrynclová

Další články